Rozwiązanie umowy o pracę czyli jak w dobrym stylu zakończyć współpracę

Businessman standing in front of the choise

Pozytywny feedback, podpisanie umowy i stało się. Przyszedł czas na złożenie wypowiedzenia. Opuszczenie dotychczasowego miejsca pracy w niejednym z nas budzi sporo emocji. Otrzymanie wypowiedzenia wywołuje w nas gniew, poczucie niesprawiedliwości oraz frustrację. Inaczej mają się sprawy w momencie, kiedy to my decydujemy się na zakończenie kolejnego rozdziału w naszym życiu. Ekscytacja, ciekawość i wiele nowych wyzwań sprawia, że w ostatnich miesiącach i tygodniach swojej pracy…dajemy z siebie wszystko. O czym należy pamiętać i jak pozostawić po sobie dobre wrażenie?

Zanim jednak podpiszemy nową umowę, warto zorientować się co do kwestii długości wypowiedzenia, a zarazem dostępności u nowego pracodawcy. W zależności od rodzaju umowy, czasu na jaki została zawarta i okresu zatrudnienia u pracodawcy, upewnij się co do okresu wypowiedzenia:

Umowa zawarta na okres próbny:
– 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
– 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
– 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi odpowiednio:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Prawidłowe określenie okresu wypowiedzenia pozwoli uniknąć nieporozumień związanych z pozostawaniem do dyspozycji obecnego pracodawcy. Długość okresu wypowiedzenia można skrócić za porozumieniem stron z pracodawcą – wtedy należy ustalić termin dogodny dla obydwu stron (pamiętajmy jednak, że nie zawsze pracodawca musi zgodzić się na takie rozwiązanie umowy).

Zdecydowanie największym dylematem jest moment, w którym chcemy poinformować pracodawcę o złożeniu wypowiedzenia. Czy powiedzieć to pracodawcy jak najszybciej, czy zwlekać do ostatniego możliwego dnia? Jeżeli odchodzimy w kluczowej fazie projektu lub jesteśmy jedyną osobą, która jest odpowiedzialna za poszczególny zakres obowiązków, zdecydowanie lepiej jest powiedzieć to jak najszybciej. Wtedy pracodawca ma czas, aby zorganizować zastępstwo i rozpocząć proces rekrutacji, a my mamy więcej czasu na przekazanie obowiązków. Dzięki temu mamy również szanse na pokojowe rozstanie się z firmą i opuszczenie jej w pozytywnej atmosferze.

Możemy także czekać do ostatniej możliwej chwili. Zwlekanie z udzieleniem informacji o odejściu ma również (wbrew pozorom) jedną istotną zaletę. Przede wszystkim zmniejszamy ilość dni, w których narażeni możemy być na stres w przypadku, gdy przełożony lub współpracownicy nie zaakceptują naszej decyzji.

Zanim udasz się na rozmowę ze swoim przełożonym przygotuj sobie odpowiedź na jedno z podstawowych pytań, które z pewnością zostanie zadane podczas rozmowy z managerem: dlaczego chcesz opuścić dotychczasowe miejsce pracy/ jaki jest powód?
Przemyśl dokładnie swoje powody opuszczenia firmy. Czy jest to chęć rozwoju, czy brak perspektyw w obecnej firmie, redukcje, kwestie finansowe, atmosfera pracy? Dodatkowo podczas rozmowy mogą zostać zadane pytania, na które nie zawsze musimy udzielać odpowiedzi. Dotyczyć one mogą firmy, do której odchodzimy oraz wynagrodzenia, które otrzymamy na nowym stanowisku pracy. Masz prawo nie odpowiadać na takie pytania, a informację o firmie, do której odchodzisz, możesz przekazać kolegom w ostatnim dniu pracy. Warto także ustalić z przełożonym formę, w jakiej chce, abyśmy przekazali swoje obowiązki. Czy mamy wszystko przekazać jednej osobie? Czy wykonać niezbędne instrukcje do poszczególnych procesów?

Po przełożonym przyszedł czas na poinformowanie współpracowników. Aby uniknąć niejasności, warto porozmawiać o tym z przełożonym. Być może potrzebuje chwili, aby zastanowić się nad podziałem obowiązków i może chcieć tę informację przekazać bezpośrednio po naszej.

Odchodząc, pamiętajmy także o:
– dokończeniu wszystkich projektów, w które byliśmy zaangażowani;
– poinformowaniu innych współpracowników o osobie, która przejmie naszej obowiązki;
– przekazaniu współpracownikom prywatnego kontaktu do nas;
– miłym pożegnaniu w ostatnim dniu pracy.

Odejście z pracy nie zawsze należy do najłatwiejszych. Warto jednak rozstać się w pozytywnej atmosferze, pozostawiając po sobie dobre wrażenie i nie paląc za sobą mostów. Wszak świat jest mały i niewykluczone, że spotkamy się ponownie w innej firmie.

bf