Kontroferta: przyjąć czy nie przyjąć, oto jest pytanie!

Businessman standing in front of opened doors and making decision

Przeszukiwanie rynku pracy, dziesiątki wysłanych CV, pierwsze rozmowy i … stało się! Zmieniamy pracę! Zwalniając się z obecnego miejsca pracy, serwujemy pracodawcy sporą dawkę stresu. Pojawiają się pytania kto nas zastąpi, czy zdążymy w krótkim czasie przekazać swoje obowiązki i czy uda się znaleźć odpowiedniego zastępcę. Odejście pracownika w kluczowej fazie projektu lub brak możliwości przeprowadzenia ekspresowej rekrutacji nasuwają pracodawcy tylko jedno sensowne rozwiązanie… Kontroferta!

Kontrpropozycja

Kontroferta to inaczej oferta składana przez pracodawcę, mająca na celu zatrzymanie pracownika, który zdecydował się zmienić miejsce pracy. Pracodawca dysponuje wieloma narzędziami, które mogą pomóc mu wpłynąć na zmianę decyzji odchodzącego pracownika. Aby za wszelką cenę zatrzymać pracownika, pracodawca może zaproponować:

  • podwyżkę wynagrodzenia,
  • dodatkową premię lub bonus,
  • awans na wyższe stanowisko,
  • możliwość udziału w interesujących projektach,
  • zmianę zakresu obowiązków,
  • atrakcyjniejszy pakiet świadczeń pozapłacowych.

Przyjąć czy odrzucić?

Otrzymanie kontroferty i rozważenie jej z pewnością stanowi twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony jest to dla nas konkretny sygnał: jesteśmy dobrym pracownikiem, cenionym przez pracodawcę.  Korzystniejsze warunki pracy automatycznie zmuszają nas do porównania obecnych warunków pracy, z proponowanymi i tymi oferowanymi przez nową firmę. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że oprócz wynagrodzenia nie zmieni się nic. Przyjąć kontrofertę czy nie?

Wynagrodzenie to nie wszystko

Wiele zależy nie tylko od samego wynagrodzenia oraz benefitów. Często istotnym czynnikiem jest powód dla którego zmieniamy miejsce pracy: demotywująca atmosfera pracy, brak rozwoju, chęć uczestnictwa w projektach międzynarodowych, bądź wręcz przeciwnie, po wielu latach spędzonych na walizkach chęć stabilizacji. Jeżeli powody odejścia są bardziej złożone, istnieje realne prawdopodobieństwo, że kontroferta nie zostanie przyjęta przez pracownika. Jeżeli natomiast w miejscu pracy wszystko układa się prawidłowo, za wyjątkiem wynagrodzenia, istnieje szansa, że pracownik odpowie pozytywnie na prezentowane mu nowe warunki.

Konsekwencje przyjęcia

Przyjęcie kontroferty, oprócz zaspokojenia obopólnych interesów, niesie za sobą inne konsekwencje. Pierwszą i jednocześnie najistotniejszą jest zachwiana lojalność i zaufanie pracodawcy względem pracownika. Pracodawca z pewnością zdaje sobie sprawę, że sytuacja w najbliższym czasie może się powtórzyć. Aranżuje więc proces transferu wiedzy i przeszkala nowe osoby tak, aby w przypadku identycznej okoliczności mieć pewne zastępstwo. Kolejną kwestią są zachwiane relacje w zespole. Po podjęciu decyzji o pozostaniu w obecnym miejscu pracy, współpracownicy mogą kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

Przyjęcie lub odrzucenie kontroferty z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Mimo wszystko należy pamiętać o tym, żeby to była nasza świadoma decyzja. Podjęcie decyzji pod wpływem emocji lub nacisku sprawi, że prędzej czy później zaczniemy ponownie zastanawiać się nad zmianą pracy.

bf