Kandydat nieidealny czyli koszty niewłaściwie przeprowadzonej rekrutacji

Big businessman foot on spring kicking business people

Zatrudnienie nowego pracownika to spory koszt dla pracodawcy. Kilka etapów rozmów z rekruterem, oddelegowanie osoby, która zweryfikuje umiejętności techniczne kandydata,  a następnie koszty adaptacji nowego pracownika w firmie. Z zasady przechodząc przez „sito” rekrutacyjne wydawać by się mogło, że na konkretne stanowisko wybrany został  kandydat niemalże idealny, najlepszy z najlepszych. A co, gdy rzeczywistość okaże się inna?

Lista kosztów poniesionych przez pracodawcę wydaje się być długa. Z punktu widzenia pracownika, to tylko wynagrodzenie oraz ewentualny czas poświęcony przez osobę rekrutującą. A z punktu widzenia pracodawcy? To cała lista pojedynczych kosztów, które po zsumowaniu dają wyraźnie imponującą sumę.

Generowanie kosztów rozpoczyna się w momencie rekrutacji, jak i bezpośrednio przed pierwszym dniem pracy pracownika. O ile kandydat nie jest z tzw. „polecenia”, uwzględnić musimy pierwszy koszt, czyli kwotę za umieszczenia ogłoszenia rekrutacyjnego w internecie. Koszt takiego ogłoszenia wacha się w granicach kilkuset złotych. Do tego dochodzi także czas poświęcony na przeglądanie spływających aplikacji oraz przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Kandydat wybrany? Tak, a więc kierujemy pracownika na badania wstępne (od 50 do 150 zł, pokrywane w całości przez pracodawcę).

Po pomyślnie odbytych badaniach lekarskich, przed pracownikiem i pracodawcą ostatnia prosta – czyli oczekiwanie na pierwszy dzień pracy. W tym dniu do konta pracodawcy dopisuje się kolejne koszty: telefon służbowy dla pracownika, laptop, samochód służbowy i inne narzędzia niezbędne do wykonywania codziennej pracy, w zależności od stanowiska. Koszt powyższego może sięgać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pierwsze dni pracy również nie są bez znaczenia. Pracownikowi zapewnia się niezbędne szkolenia, wdraża w obowiązki i strukturę firmy. To kolejny koszt, ponieważ pracownik faktycznie jeszcze nie wykonuje swoich obowiązków, w związku z tym nie przynosi zysków pracodawcy. Kolejnym elementem jest płaca brutto. Do naszej płacy doliczyć musimy jeszcze koszty pracodawcy, które ponosi on co miesiąc w związku z wypłatą wynagrodzenia. I tak od kwoty 1850 zł brutto koszty pracodawcy wynoszą 381,29 zł, a więc faktyczny nakład finansowy na wynagrodzenia wynosi 2231,29 zł. W przypadku źle przeprowadzonej rekrutacji, nie tylko koszty finansowe przyprawiają pracodawcę o zawrót głowy…

Oprócz finansów, znacząco ucierpieć może także wizerunek pracodawcy. Wybierając osobę o nieodpowiednich kwalifikacjach lub predyspozycjach, narażamy się na problemy zarówno w obsłudze klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego. Kolejną ważną kwestią jest efektywna komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami firmy, koszty poniesione w związku z doszkoleniem pracownika np. ze sposobów rozmowy z klientem, technik sprzedaży, potęgujący się stres zarówno pracownika jak i pracodawcy oraz … koszty następnej rekrutacji.

Każda rekrutacja powinna być przeprowadzona w sposób zaplanowany i z zachowaniem wysokich standardów. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz braku stabilizacji w firmie, warto poświęcić więcej czasu dla konkretnego kandydata, ponieważ od dobrego wyboru zależy zarówno rozwój i kariera pracownika, jak i zadowolenie i zyski pracodawcy.

bf