Feedback jako źródło motywacji dla pracownika

businessman drawing white arrow on concrete wall

Feedback to nic innego jak informacja zwrotna, dotycząca podsumowania efektów pracy pracownika. Starannie i konkretnie przekazany komunikat może nie tylko przyczynić się do lepszego wykonywania obowiązków, ale dodatkowo stanowić podstawę rozwoju osobistego i zawodowego każdego pracownika.  Jakie korzyści dla pracodawcy i pracownika płyną z regularnie udzielanych feedbacków?

Feedback udzielany systematycznie przynosi wiele pozytywnych rezultatów. Mimo to, wielu pracodawców lub managerów zapomina o regularnym dialogu z pracownikami i ogranicza się tylko i wyłącznie do spotkań podsumowujących miniony rok. Co więcej, feedback udzielany jest powierzchownie, a ocena dla pracowników nie jest wystarczająco jasna. Managerowie unikają udzielania informacji zwrotnych, w szczególności tych negatywnych, w obawie przed reakcją danego pracownika oraz sytuacjami konfliktowymi.

Feedback ma na celu nie tylko ocenę pracownika przez managera, ale i nawiązanie dialogu pomiędzy stronami, poszukiwanie wspólnych rozwiązań i usprawnień, a także obustronne zrozumienie i wyrażenie wzajemnych oczekiwań. Ważne, aby feedback udzielony był w odpowiednim czasie. Udzielanie go kilka miesięcy po zaistniałym zdarzeniu nie ma najmniejszego sensu, ponieważ pracownik mógł w międzyczasie popełnić ten sam błąd wiele razy.

W większości przypadków pracownicy z niecierpliwością oczekują na informację zwrotną przygotowaną przez przełożonego. Z jednej strony daje im to poczucie spokoju i komfortu, z drugiej otrzymują informację na temat wyników swojej pracy i wiedzą, czy manager ocenia ich wkład w rozwój firmy pozytywnie, czy może wytycza obszary, które muszą ulec poprawie.

Korzyści płynące z udzielania feedbacku dla:

Pracownika:

– wytyczenie jasnej ścieżki rozwoju

– zmotywowanie pracownika, który traktuje codzienne zadania jak nowe wyzwania,

– zidentyfikowanie słabych i mocnych stron, praca nad kompetencjami,

– wzrost zaangażowania w wykonywane obowiązki,

– poczucie, że manager jest faktycznie zaangażowany w rozwój pracownika.

Pracodawcy:

– wzrost motywacji pracownika,

– wysoko wykwalifikowana kadra, dążąca do ciągłego rozwoju, wyciągająca naukę z porażek,

– obsługa klienta z zachowaniem najwyższych standardów,

– zorientowanie pracownika zarówno na pracę indywidualną, jak i grupową,

–  określenie obszarów, które wymagają szkoleń i warsztatów,

– niskie koszty przeprowadzania rozmów z pracownikami.

Skuteczny feedback to niezastąpione narzędzie pomagające w rozwoju i motywacji pracowników. Warto pamiętać, że efektywna informacja zwrotna stanowi korzyść nie tylko dla jednostki, ale dla całej organizacji.

bf