Bądź strategiem swojej kariery i stwórz idealne CV!

badz-strategiem-swojej-kariery

CV jest pierwszym uściskiem dłoni z przyszłym pracodawcą. Od zawartej w nim treści zależą dalsze etapy rekrutacji. Jakie są kluczowe elementy CV? Jak wyeksponować nasze doświadczenie i mocne strony? Jak sprawić, aby to właśnie nasze CV zainteresowało rekrutera?

Poukładajmy wszystko od początku

Jak wiadomo, rekruter ma zaledwie kilka sekund na ocenę Twojego CV. Zanim przeanalizuje jego treść zwraca uwagę na takie aspekty jak przejrzystość i schludność dokumentu. Większość dokumentów wysyłana jest teraz elektronicznie, wyjątek stanowią rekrutacje/ konkursy na stanowiska np. policjanta, urzędnika państwowego, gdzie wymagana jest forma papierowa CV oraz niezbędny komplet dokumentów. Aplikacje przekazywane w wersji papierowej nie mogą być oczywiście pogniecione, poplamione.

W kwestii czytelności dokumentu pamiętajmy, aby nasze doświadczenie i wykształcenie wyeksponowane były w kolejności chronologicznej. Ułatwia to z pewnością analizę życiorysu przez potencjalnego pracodawcę. Ważne też jest, aby zawarta w nim treść była poprawna pod względem językowym (błędy gramatyczne i ortograficzne, kolokwializmy, brak interpunkcji są niedopuszczalne). Czytelna i przejrzysta aplikacja pozwala na wstępną ocenę kandydata, jako osobę poukładaną, dokładną, przykładającą uwagę do detali. Wybór kilkunastu czcionek różnych wielkości oraz zbytnie kolorowanie CV może wpłynąć na  przystępność tekstu jak i na całościowy odbiór treści, a w konsekwencji na ocenę potencjalnego pracownika jako chaotycznego i niepoukładanego.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o nas powinny znaleźć się już na początku naszego życiorysu. Tu spokojnie możemy ograniczyć się do minimum, udostępniając potencjalnemu pracodawcy:

– imię i nazwisko

– datę urodzenia, ewentualnie miejsce urodzenia (jeżeli mamy inne obywatelstwo niż polskie, warto to również tutaj zamieścić)

– miejsce zamieszkania

– numer telefonu

– adres e-mail

Niezbędne jest dokładne zweryfikowanie numeru telefonu oraz adresu mailowego, aby wykluczyć jakiekolwiek błędy czy literówki. W przeciwnym razie rekruter nie będzie miał możliwości skontaktowania się z nami. Warto też zamieścić w prawym górnym rogu swoje zdjęcie, koniecznie tzw. „business photo”, czyli oficjalne, biznesowe zdjęcie. Nie wskazane jest zamieszczanie zdjęć z wakacji czy imprezy. Pozostaje kolejna kwestia, czy CV bez zdjęcia są automatycznie odrzucane przez potencjalnego pracodawcę? Otóż nie, takie CV są także rozpatrywane.

Wykształcenie w cenie

W tym rozdziale naszego życia wpisujemy ukończone szkoły, uczelnie wyższe, można też wpisać studia podyplomowe. Pamiętajmy o chronologii, czyli ta szkoła/ uczelnia, którą ostatnio ukończyliśmy, lub jesteśmy w trakcie jej realizowania, powinna znaleźć się na początku, jako pierwsza pozycja. Wpisujemy zatem daty rozpoczęcia i zakończenia szkoły, nazwę szkoły, kierunek/ specjalizację oraz tytuł, jaki uzyskaliśmy.

Kluczowe kompetencje

Każde dobrze skonstruowane CV zawiera opis obowiązków, które wykonywane są/ były na danym stanowisku. Samo umieszczenie nazwy stanowiska nie jest wystarczające dla rekrutera, ponieważ w każdej z firm nomenklatura stanowisk jest różna, a pod stanowiskiem asystent może się kryć zarówno praca w sekretariacie, jak i sporządzanie dokumentacji projektowej. Zaczynami więc od:

– daty zatrudnienia/ zakończenia współpracy

– nazwy firmy dla której pracowaliśmy

– stanowiska pracy

Następnie wyszczególniamy zakres obowiązków. Tu należy skupić się na kluczowych zadaniach, które wykonujemy. Ważne jest, aby w tej sekcji przedstawić siebie jako osobę z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami, warto także wspominać o swoich sukcesach. Większość osób nie tworzy za każdym razem nowego CV pod konkretną ofertę. Starajmy się więc napisać uniwersalne CV, które śmiało posłuży nam do wykorzystania dla każdej oferty, która nas zainteresuje.

Dodatkowe umiejętności

Jest to sekcja, w której tak naprawdę możemy się pochwalić samym sobą. Wpisujemy tu zarówno nasze umiejętności twarde, np. znajomość pakietu office, bardzo dobra znajomość prawa pracy, znajomość SAP, jak i te miękkie czyli dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole czy zdolności analityczne. O ile te pierwsze mogą być poświadczone konkretnymi certyfikatami i sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na tyle te drugie są naszą subiektywną oceną, której na rozmowach kwalifikacyjnych sprawdzić się nie da.

Do you speak english?

Języki obce stanowią przepustkę do korporacji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat znajomość jednego języka to zdecydowanie za mało. Angielski nie jest już językiem obcym, jego znajomość w korporacjach traktowana jest na równi z językiem polskim. Za to każdy inny język obcy obecnie jest na miarę złota. Jak wpisać w CV język obcy nie mając poświadczonej certyfikatem jego znajomości? Sami oceńmy, jaka jest nasza znajomość języka obcego. W tym celu w internecie dostępnych jest wiele testów np. z języka angielskiego, które wskazują nasz poziom językowy. Pamiętajmy, że cokolwiek byśmy nie wpisali, nasza znajomość języka obcego i tak zostanie zweryfikowana przez rekrutera już we wstępnym etapie rozmowy kwalifikacyjnej.

A poza pracą…

Czyli dodatkowe informacje o nas i naszych zainteresowaniach. Wypiszmy tu krótko (hasłami) czym się interesujemy, co robimy w wolnym czasie. Może to być jazda konna, tenis, koszykówka, jak i psychologia, prawo, medytacje.

Ochrona danych osobowych

Ważnym elementem na końcu CV jest standardowa formatka, która umożliwia w ogóle uwzględnienie naszej kandydatury w procesie rekrutacji. Wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych, która określa sposoby przetwarzania danych osobowych:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Formatka ta powinna zostać zamieszczona na samym dole naszego CV, z odpowiednio pomniejszoną czcionką. Ważne jest to, żeby treść formatki była aktualna.

Ostatni szlif!

Tak napisane CV możemy wydrukować lub przejrzeć na ekranie komputera. Skupmy się na stylistyce, błędach, rozmieszczeniu informacji na stronie. Często jest tak, że sprawdzając sami po sobie, nie jesteśmy w stanie wychwycić ukrytych tam błędów lub wydaje nam się, ze nic już nie trzeba poprawiać, zmieniać. Warto jednak dać do sprawdzenia nasze CV innej osobie, aby spojrzała na całość „świeżym” okiem i dokonała niezbędnej korekty.

bf